TOURNAMENTS

Summer Schedule LOCAL
  • September 18 Fall Tip Off  Kenosha/Waukegan

or

  • September 19 Fall Tip Off  Kenosha/Waukegan

  • September 25 Culver shootout  Kenosha/Waukegan

or

  • September 26 Culver shootout  Kenosha/Waukegan

  • October 2 FALL SLAM Kenosha/Waukegan

or

  • October 3 FALL SLAM Kenosha/Waukegan

  • October 9 Columbus Day Shootout  Kenosha/Waukegan

or

  • October 10 Columbus Day Shootout  Kenosha/Waukegan

  • October 16 All OUT Shootout  Kenosha/Waukegan

or

  • October 17 All OUT Shootout  Kenosha/Waukegan